02-07-2019 / nieuws / souk:made

Bewustwording van de AVG - Hoe alert ben jij?

De AVG, en daarmee de taak om de gegevensbescherming op orde te krijgen, heeft voor veel verandering gezorgd binnen organisaties. Om deze veranderingen ook daadwerkelijk in de organisatie te laten doordringen, dienen alle medewerkers zich bewust te zijn van de risico’s die gepaard gaan met het werken met privacygevoelige gegevens. Dit bewustzijn creëren vergt veel tijd en moeite, maar is cruciaal voor de bescherming van persoonsgegevens. Alerte medewerkers maken namelijk minder fouten, doordat zij minder onoplettend of onzorgvuldig omgaan met gevoelige of persoonlijke gegevens.

 

Medewerkers op de hoogte brengen en houden over alle nieuwe ontwikkelingen (zowel intern als extern) is een uitdaging waar veel organisaties mee worstelen. Want hoe krijg je de AVG nu écht tussen de oren van de medewerkers? Wie zijn er verantwoordelijk voor het creëren van bewustwording? En waar moet je als organisatie alert op zijn bij het bewustmaken van je medewerkers? 

 

In onze tipsheet ‘Bewustwording van de AVG’ geven we je enkele tips over hoe je de alertheid van bestuurders, managers en medewerkers op privacyvlak kunt vergroten en ervoor kunt zorgen dat zij ook veilig handelen, Neem contact op met Marlies Schamper, via marlies@soulmade.nl of bel naar 0162-430345, om te zien wat wij op dit vlak voor jouw organisatie kunnen betekenen.