Dreigingsbeeld Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten 2018 - IBD

Document: Dreigingsbeeld Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten 2018

 

Dit beeld is tot stand gekomen op basis van een analyse van meldingen aan de IBD, inhoud van lokale rekenkamerrapporten, bevindingen van de visitatiecommissie informatieveiligheid en interviews met gemeentelijke Chief Information Security Officers.