Voorbeeld verzoek persoonsgegevens AVG - Recht en Raad

Document: Voorbeeld verzoek persoonsgegevens AVG

 

Onder de AVG hebben burgers acht rechten, een van deze rechten is het recht om een kopie te ontvangen van de gegevens die worden verwerkt (het recht op inzage). Het 'Voorbeeld verzoek persoonsgegevens AVG' geeft weer hoe je een verzoek tot een dergelijke inzage kan indienen.