Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) - IBD

Strategische Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeente

Tactische Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten

Implementatie van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten

 

In de Strategische BIG staan de regels en aanwijzingen beschreven over het managen en toewijzen van verantwoordelijkheden voor informatiebeveiliging. In de Tactische BIG staan de daarbij behorende maatregelen beschreven.