De AVG, informatiebeveiliging en privacy in het onderwijs

Om beveiligingsincidenten en datalekken te voorkomen binnen de VO-schoolorganisatie heeft Wikiwijs, Kennisnet in samenwerking met de PO-Raad en VO-raad, o.a. de onderstaande filmpjes ontwikkeld om het bewustzijn onder medewerkers te vergroten en aan te scherpen.

1. De AVG, wat is dat eigenlijk?

Media

2. Informatiebeveiliging en privacy - hoe werkt dat?

Media

3. Hoe voorkom je een datalek?

Media

4. Hoe ga je om met sociale media?

Media

5. Hoe ga je om met werken in de cloud?

Media

6. Hoe houd je je werkplek veilig?

Media

7.  Hoe blijf je veilig online?

Media

8. Liever delen dan mailen!

Media

9. Hoe ga je om met beeldmateriaal?

Media