03-12-2018 / Nieuws / soul:made

Nieuwe gijzelsoftware SamSam treft Nederlandse bedrijven

Afgelopen weekend maakte Fox-IT bekend dat er een nieuwe gijzelsoftware in omloop is, waar inmiddels ook al veel Nederlandse bedrijven slachtoffer van zijn geworden. Met name scholen, ziekenhuizen en universiteiten zijn de dupe. Bij deze nieuwe gijzelfsoftware gaan de aanvallers geraffineerd te werk. Zo wordt er eerst ingebroken in het systeem van de organisatie om te kijken hoeveel financieel vermogen de organisatie heeft. Op deze manier bepalen de criminelen hoeveel losgeld ze kunnen eisen, en dit kan oplopen tot enkele tonnen. En dat is niet alles..

 

Waarbij de meeste gijzelsoftware, zoals WannaCry, het terugzetten van een recente back-up voldoende was om eventuele schade ongedaan te maken, gaat dat bij SamSam niet op. De makers van SamSam zijn op zoek naar de 'foutjes' in systemen. Via deze kwetsbaarheden dringen ze binnen, doorzoeken ze uitgebreid het systeem om vervolgens ook back-ups te vinden en deze onklaar te maken. Kortom.. Mind Your Step!

 

Voorkomen is natuurlijk beter dan genezen. De volgende tips kunnen je op weg helpen om je te beschermen tegen malware.