20-09-2016 / Marlies Schamper / soul:made

Nederlandse gemeenten moeten echt aan de bak!

140305 039 112006853495

Het is inmiddels 9 maanden geleden dat de wet Meldplicht Datalekken is ingevoerd en nu al hebben reeds 172 van de 390 Nederlandse gemeenten een melding gemaakt van een datalek, blijkt uit gegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens die zij afgelopen vrijdag bekend hebben gemaakt. Dit is maar liefst 44 procent van alle gemeenten! Sommige gemeenten meldden zelfs meerdere datalekken, hierdoor komt het totaal op ruim 300 meldingen. Niet gek dus dat Den Haag alarmerend reageert op de kwestie rondom gemeenten en de wet Meldplicht  Datalekken.

 

De mening van Den Haag

Steeds vaker verschijnen er berichten van datalekken in het nieuws. Zo heb je waarschijnlijk vast wel gehoord over de 20 gigabyte aan persoonsgegevens die onlangs is gestolen bij de gemeente Almelo? Of van de datalek bij de gemeente Utrecht? Of wat dacht je van gemeente Rotterdam, waarbij opnieuw persoonsgegevens van duizenden inwoners op straat is komen te liggen? Deze berichten ontgaan ook Den Haag niet en de conclusie is simpel: gemeenten moeten echt aan de bak. Maar waar ligt nu de verantwoordelijkheid? De meningen hierover zijn verdeeld. Zo vindt SP-kamerlid Ronald van Raak, dat de beveiliging van de gegevens van burgers een verantwoordelijkheid is van Den Haag. Hij is van mening dat de regering meer ondersteuning moet bieden en dat er meer uniformiteit moet komen. Die uniformiteit wordt ook gemist door PvdA-kamerlid Astrid Oosenbrug. Het bedrag dat per gemeente wordt uitgegeven aan databeveiliging toont grote verschillen en informatieveiligheid heeft ook niet de hoogste prioriteit bij veel gemeenten. D66 en VVD zijn juist van mening dat de verantwoordelijkheid wel degelijk op gemeentelijk niveau ligt. Volgens VVD-kamerlid Jeroen van Wijngaarden moeten gemeenteraden de verantwoordelijke wethouders hier op aanspreken, de landelijke overheid moet zich er niet mee bemoeien vindt hij.

 

Alert Online helpt een handje!

Bij wie de verantwoordelijkheid ook ligt. Eén ding is zeker: gemeenten moeten aan de bak! Om gemeenten (maar ook andere organisaties) hierbij een handje te helpen worden er tijdens de Alert Online weken (van 3 tot en met 14 oktober) diverse activiteiten op informatieveiligheidsvlak georganiseerd. Soul:made doet hier uiteraard ook aan mee. Speciaal voor de Alert Online week hebben we 3 posters ontworpen om NU aandacht te vragen voor Cyber Secure gedrag, voordat het te laat is… De 3 inspirerende soul:made Wist-je-dat posters (digitaal ontwerp) kun je kosteloos aanvragen via info@soulmade.nl en binnen je eigen organisatie verspreiden. . En ow ja dat is nog niet alles, wist je dat je ook nog een mystery guest bezoek kunt winnen? Hang de posters op in je organisatie, maak een foto met je collega’s bij de poster en stuur deze naar info@soulmade.nl! Zie voor meer informatie over de Alert Online weken www.alertonline.nl.

 

De databeveiliging van gemeenten mag dan wel af en toe een lek vertonen, soul:made helpt graag met het dichten ervan!