08-04-2019 / nieuws / soul:made

De AP publiceert haar jaarrapport voor 2018; waarschuwen voorbij, meer handhaving

Het jaar 2018 was op het gebied van privacy- en informatiebeveiliging een belangrijk jaar met als grootste mijlpaal de invoering van de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) op 25 mei. Voor de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) was dit dan ook aanleiding om vol in te zetten op deze nieuwe privacywetgeving. De Autoriteit heeft organisaties gestimuleerd om de verordening te implementeren en heeft tegelijkertijd strikt toezicht gehouden op de naleving van de AVG. Welke acties dit zijn, is weergegeven in het jaarrapport van de AP, dat vorige week is verschenen. In dit rapport blikt de Autoriteit terug op het afgelopen jaar, dat in het teken stond van privacybescherming.

 

In het rapport is onder andere te lezen hoe de AP veel voorlichting heeft gegeven op het gebied van privacy- en informatieveiligheid. Daarnaast is de AP druk bezig geweest met het oplossen van klachten en het uitdelen van sancties. De AP is in het afgelopen jaar flink gegroeid en is nog steeds in ontwikkeling. Daardoor zal de focus in 2019 nog meer op het handhaven van de AVG komen te liggen. Daarbij is het uitdelen van meer sancties en boetes niet uitgesloten. In het kader van deze handhaving heeft de AP zelfs gesprekken met de Minister van Justitie en Veiligheid over de verdere groei van de AP en de daarbij behorende bevoegdheden. In 2019 gaat de AP dus meer handhaven door risicogerichte onderzoeken uit te voeren in alle sectoren om daar vervolgens adequaat naar te handelen. 

 

Laat dus zien aan je eigen mensen, klanten en toezichthouder dat je het onderwerp serieus neemt en zorgvuldig omgaat met privacybescherming. Neem contact op met Marlies Schamper, via marlies@soulmade.nl of door te bellen naar 0162-430345, om te zien wat wij voor jou en jouw organisatie kunnen betekenen. En in de tussentijd: Mind Your Step!