17-07-2019 / nieuws / soul:made

Bijzondere persoonsgegevens - Je bent bijzonder!

Onder de AVG is de verwerking van bijzondere persoonsgegevens verboden. Het verbod heeft te maken met de vertrouwelijkheid van de gegevens. Als bijzondere gegevens verwerkt worden, kunnen deze de privacy van betrokkenen ernstig beïnvloeden. Daarbij kun je denken aan gegevens over ras, etniciteit of politieke voorkeur. Onder deze gegevens valt, sinds de inwerkingtreding van de AVG, niet meer het burgerservicenummer (BSN). Dit was onder de oude privacywetgeving nog wel het geval.  

 

Gelukkig zijn er wel uitzonderingen waarop een organisatie zich kan beroepen. In de praktijk vallen sommige van die grondslagen samen met de uitzonderingen. De AVG biedt tien uitzonderingen, waardoor het mogelijk wordt voor organisaties om bijzondere persoonsgegevens te verwerken. Daarnaast zijn er ook nog twee andere uitzonderingen om strafrechtelijke persoonsgegevens te mogen verwerken, welke dus niet direct vallen onder bijzondere gegevens.

 

Heb jij te maken met de verwerking van bijzondere gegevens of ben je benieuwd naar een concrete toepassing van deze bijzondere uitzonderingen? Lees dan onze tipsheet over de verwerking van bijzondere gegevens.