07-08-2019 / nieuws / soul:made

Mind Your Step! DUO gebruikte trackingsoftware

Om er zeker van te zijn dat studenten de e-mails van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) opende. Stuurde DUO een trackingssoftware mee in de mails naar studenten, om er zo zeker van te zijn dat de studenten de mails over wijzigingen in hun persoonlijke situatie openden. Deze mails gingen bijvoorbeeld over de studiefinanciering of het studenten-ov van de student.

 

Wanneer de student de mail opende, opende hij of zij ook een onzichtbare afbeelding, waarvan DUO vervolgens een melding ontving. Deze trackingsoftware legde herleidbare persoonsgegevens vast en daarmee handelde DUO volgens de Autoriteit Persoonsgegevens in strijd met de AVG. Inmiddels wordt er geen gebruik meer gemaakt van de trackingsoftware.