12-06-2019 / nieuws / soul:made

Mind Your Step! NCTV waarschuwt voor permanente cyberdreiging

In het Cybersecuritybeeld Nederland 2019 waarschuwt de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) voor permanente digitale dreigingen met grote impact voor de nationale veiligheid. Anno 2019 blijken nog steeds veel Nederlandse organisaties hun informatiebeveiliging niet goed op orde te hebben.

 

“Vrijwel alle vitale processen en systemen in Nederland zijn deels of volledig gedigitaliseerd, waarbij er nauwelijks terugvalopties of analoge alternatieven zijn. Hierdoor is de afhankelijkheid zo groot geworden dat aantasting kan leiden tot maatschappij-ontwrichtende schade. Zo kan een incident in een netwerk leiden tot een keten van incidenten met uiteindelijk als gevolg uitval van bijvoorbeeld gas, water of elektra.”

De oplossing? Weerbaarheid. We moeten ons realiseren dat we in een sterk digitaliserende wereld leven en dat deze dreigingen niet zullen verdwijnen. Veiligheid en belangrijker nog ‘oog voor veiligheid’, speelt hierbij een cruciale rol. Organisaties moeten weerbaar zijn tegen cyberaanvallen. En dat is precies een punt waar nog veel winst te behalen valt, aldus de NCTV. Zo is het voor cybercriminelen vaak mogelijk om op vrij simpele manieren binnen te komen. Veel incidenten kunnen voorkomen worden wanneer een aantal basismaatregelen op orde zijn. Investeren in cybersecurity is volgens de NCTV dan ook niet langer een vraag, maar een opdracht aan de gehele maatschappij.

 

Naast technische maatregelen is het ook belangrijk dat het bewustzijn als het gaat om informatieveiligheid bij medewerkers wordt vergroot. Zo moeten zij zichtbaar en aantoonbaar veilig handelen. Laat als organisatie zien dat je het onderwerp serieus neemt en dat je actie neemt. Neem contact op met Marlies Schamper, via marlies@soulmade.nl of bel naar 0162-430345, om te zien wat wij op dit vlak voor jouw organisatie kunnen betekenen. En in de tussentijd: Mind Your Step!