02-08-2019 / nieuws / soul:made

Mind Your Step! Universiteit Utrecht sloeg wachtwoorden niet versleuteld op

Bezoekers van de bibliotheek van Utrecht Universiteit moesten bij het aanmaken van een account verschillende persoonsgegevens opgeven, zoals naam, e-mailadres en een wachtwoord. Niet heel vreemd zou je zeggen maar Mind Your Step! Deze gegevens werden vervolgens niet versleuteld opgeslagen. Daardoor konden baliemedewerkers van de bibliotheek het wachtwoord inzien terwijl ze bezig waren met creëren van het account.

 

Het is overigens niet het eerste datalek dat deze week door Universiteit Utrecht naar buiten wordt gebracht. Eerder deze week bleek dat de persoonlijke gegevens van vierduizend promovendi niet goed beveiligd waren.

 

Bij beide incidenten zijn gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Weet jij eigenlijk wanneer je een datalek moet melden? Kijk eens in onze kennisbank om alles te weten te komen over datalekken.