29-05-2019 / AVG, Privacy / soul:made

Hoe voldoet jouw organisatie aan de AVG verantwoordingsplicht?

De AVG heeft sinds haar komst vorig jaar voor veel opschudding gezorgd. Niet in de laatste plaats door de verantwoordingsplicht. Veel organisaties, waaronder gemeenten, hebben moeite met de invulling van deze verantwoordingsplicht. Naast het feit dat gemeenten de naleving van verplichtingen uit de AVG moeten verantwoorden, moeten zij deze verantwoording ook kunnen aantonen. Maar wat is er nu voor nodig om deze verantwoordingsplicht met succes te vervullen? Welke randvoorwaarden zijn hiervoor noodzakelijk?

 

Op basis van een grootschalig onderzoek onder gemeenten is een aantal praktische tips opgesteld om de beheersing van de verantwoordingsplicht in jouw organisatie in goede banen te leiden.

 

Benieuwd geworden naar deze tips? Check onze nieuwste tipsheet.