Het CCV introduceert digitaal privacy platform voor gemeenten!

Privacy raakt iedereen. We hebben er elke dag mee te maken, alleen staan we er niet altijd bij stil dat veel van onze (persoonlijke) gegevens gedeeld worden. Het meest opvallende is dat wij daar zelf vaak bewust aan meedoen. Denk bijvoorbeeld aan je internetgebruik, apps op je smartphone of het toestaan van het delen van je medisch dossier. Gegevens waarvan je niet wilt dat ze in verkeerde handen komen. Vanuit mijn functie als adviseur bij het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) zie ik dat de aanpak van criminaliteit in relatie tot privacy steeds meer de grenzen van het mogelijke aftast. Het dilemma tussen enerzijds criminaliteit(preventie) en anderzijds het veelvuldig delen van gegevens, is daarom aan de orde van de dag bij veel organisaties. Zeker bij gemeenten, waar dagelijks gewerkt wordt met privacygevoelige informatie, zoals persoonsgegevens van burgers.

 

De sleutel tot succes

De sleutel tot succes als het gaat om privacy binnen gemeenten, is in eerste instantie het onderkennen van het feit dat informatiebeveiliging een onderwerp is dat hoog op de bestuurlijke agenda moet staan. Indien het besef aanwezig is dat gevoelige informatie ook een goede beveiliging en dito beleid vereist, ben je al een heel eind op weg. Een beleidsmatig kader en de borging van processen zijn daarbij minimaal vereist.

 

Een digitaal privacy platform 

Het CCV is onlangs een digitaal privacy platform gestart voor gemeenten, een initiatief in samenwerking met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Bureau regioburgemeesters, de nationale politie en de ministeries van Binnenlandse Zaken, Veiligheid en Justitie. Het platform is een besloten digitale omgeving voor zowel de Functionarissen Gegevensbescherming (FG), alsmede de beleidsmedewerkers Openbare Orde en Veiligheid (OOV), met als doel complexe (juridische) vraagstukken op het gebied van sociale veiligheid te bespreken. Op het platform kunnen de deelnemers elkaar informeren over privacy-ontwikkelingen binnen hun eigen organisatie waar ze óf al een antwoord op hebben gevonden, óf juist een antwoord op zoeken. De digitale community is bedoeld om elkaar te helpen bij het vinden van de juiste oplossingen voor knelpunten, zodat niet iedereen opnieuw het wiel hoeft uit te vinden. Daar waar de deelnemers van het platform geen antwoord kunnen formuleren, wordt de vraag opgeschaald naar een college van deskundigen voor advies. Het platform is daarmee dus ook geen ‘Helpdesk’, maar fungeert als intercollegiaal platform specifiek gericht op privacyvraagstukken in het veiligheidsdomein. Domeinen zoals de decentrale zorgtaken bij gemeenten vallen niet binnen dit platform.

Privacy raakt iedereen

Het voordeel van een digitaal platform is dat er snel geschakeld kan worden. Alle deelnemers krijgen een melding als er een vraag gesteld wordt of als er een statusupdate op een vraag is. Overigens kan een digitaal platform niet goed functioneren als de deelnemers elkaar niet kennen. Daarom organiseren we voor de deelnemers twee keer per jaar een fysieke bijeenkomst met een aantrekkelijk programma.

 

Geïnteresseerd?

Het platform bevindt zich momenteel in de pilotfase die tot eind 2016 duurt. Momenteel zijn ongeveer 20 gemeenten actief op het platform. Na de lancering hebben we veel positieve reacties ontvangen van andere gemeenten. Hieruit blijkt dat het onderwerp leeft. Op basis van de ervaringen van de deelnemers, wordt het platform in het eerste kwartaal van 2017 uitgebouwd met de G32. Uiteindelijk is het de bedoeling dat het platform rond de zomer van 2017 wordt opengesteld voor iedere geïnteresseerde gemeente. Ondanks de uitbreiding in 2017 blijft het platform alleen toegankelijk voor de FG-functionaris en de OOV’er.

 

Tot slot, wil ik nog graag twee tips meegeven aan gemeenten op het gebied van privacy:

 

  1. Zorg voor een goede beleids- en procescyclus ten behoeve van privacygevoelige informatie.
  2. Laat je vooral niet ‘verlammen’ bij het delen van informatie. Ook met inachtneming van de privacyregels is nog veel mogelijk om criminaliteit daadkrachtig aan te pakken.