Wat moet je concreet doen, om invulling te geven aan verantwoord handelen?

In nauwe samenspraak met het Centrum Informatiebeveiliging en Privacybescherming (CIP), hebben Privacy Management Partners en key2control onlangs de PrivacyManager gelanceerd. PrivacyManager ondersteunt functionarissen voor de gegevensbescherming in het opzetten en duurzaam borgen van privacy wet- en regelgeving in je gemeentelijke processen. Zo is onder meer de ‘Privacy Baseline’ van het CIP in PrivacyManager beschikbaar gemaakt.

2016 is een cruciaal privacyjaar voor gemeenten. Zo is onder andere de Meldplicht Datalekken in werk getreden, de boetebevoegdheid van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) van kracht gegaan en is de Europese Privacy Richtlijn in aantocht. En dit vraagt niet zozeer alleen aandacht in juridische zin; de wijzigingen vragen vooral de nodige aandacht van het college van B&W, directies en managers. Zo dien je als gemeente namelijk maatregelen te nemen om privacy duurzaam te borgen in je processen én je moet daarover verantwoording kunnen afleggen. PrivacyManager helpt je hierbij door je gemeente te ondersteunen in het gehele proces van bewustwording en beleidsbepaling tot het borgen van de beheersmaatregelen in de lijn. Tevens creëert het kansen om je in positieve zin te onderscheiden op dit thema.

 

Dat hier vraag naar is, blijkt uit het feit dat, ruim drie weken na de lancering, al negen gemeenten de overeenkomst hebben ondertekend en PrivacyManager gaan inzetten. "De reacties zijn bijzonder positief", vertelt Sergej Katus, partner van Privacy Management Partners. "Met de inzet van PrivacyManager kunnen we organisaties van begin tot het eind ondersteunen op het gebied van privacy. Kortom, PrivacyManager kun je zien als een onmisbaar beheersinstrument."

 

Arie Hartog, directeur van key2control: "Gemeenten, maar ook andere publieke en private organisaties zijn op zoek naar een praktische aanpak om privacybescherming te waarborgen. Privacy wordt immers een steeds complexer vraagstuk. PrivacyManager is daarom voor elke organisatie dé oplossing om aantoonbaar in control te zijn én te blijven."

Ad Reuijl, directeur van het CIP, is eveneens erg content met de PrivacyManager. “Als kennisnetwerk wil CIP praktische handvatten aanreiken waarmee je organisatie zich kan versterken op het gebied van informatieveiligheid. Privacymanagement is daarbij een belangrijk onderdeel. Vandaar dat we, mede dankzij vele inputs uit het CIP-netwerk, de Privacy Baseline hebben ontwikkeld: een praktische handreiking met normen voor privacymanagement. Door de opname van de baseline in PrivacyManager wordt het nog makkelijker die in te zetten in je organisatie. Het geeft antwoord op de vraag: ‘wat moet ik nu concreet doen, om invulling te geven aan dat verantwoord handelen?'"

Wil je meer weten over de PrivacyManager? Neem dan contact op met key2control.