Samen kom je verder

Door de gebeurtenissen van de afgelopen jaren, zoals DigiNotar, het ICT-Beveiligingsassessment DigiD en het, vanuit VNG, vaststellen van de Resolutie Informatieveiligheid, is het informatiebeveiligingsbeleid prominent geworden op de gemeentelijke agenda. Acht Twentse gemeenten hebben de handen ineengeslagen binnen het Shared Service Netwerk Twente (SSNT) en gezamenlijk het informatiebeveiligingsbeleid opgesteld. 

 

Meer handige tips over een samenwerkingsverband in relatie tot het onderwerp informatiebeveiliging? Lees dan in de IBD-krant op pagina 14 en 15 het hele artikel met Anya Smits, projectmanager SSNT Informatie en Automatisering en Lars Fehse, teamleider van het team Informatievoorziening en Techniek bij de gemeente Borne. 

Smits: "Samenwerken is belangrijk voor de toekomst"