'Informatiebeveiliging, de basis en één van de eerste voorwaarden om te kunnen samenwerken'

ICT heeft een eigen dynamiek, die lastig is om te volgen, laat staan om te sturen. Data is in deze tijd veel geld waard en daarom is het dus belangrijk om data goed te beveiligen. Bij de gemeente Heerlen waren voorheen de verschillende ICT-activiteiten op diverse afdelingen belegd. Tegenwoordig is dit bij elkaar gepakt en samengevoegd tot één afdeling. Rachid Sabri, specialist Informatievoorziening bij de gemeente Heerlen houdt zich onder andere bezig met het beleid aangaande informatiemanagement en deels ook met advisering naar de diverse afdelingen binnen de organisatie. Sabri: “Vanuit Heerlen faciliteren wij de ICT-infrastructuur. Hiermee komt er dus meer data en dus meer beheer bij onze gemeente te liggen en wordt informatiebeveiliging alleen maar nog belangrijker."

 

Benieuwd hoe gemeente Heerlen haar informatiebeveiligingsbeleid inricht? Lees het artikel in de tweede editie van de IBD-krant op pagina 16.

Sabri: "de sleutel tot succes is commitment van het management en de directie”