Nog onvoldoende beveiliging bij het gebruik SUWInet door gemeenten.

Veel gemeenten voldoen nog onvoldoende aan de 7 essentiële normen voor de beveiliging van het gebruik van gegevens via SUWInet. Dat blijkt uit een vervolgonderzoek dat de Inspectie SZW in 2014 heeft uitgevoerd onder 78 gemeenten. Inmiddels is de Inspectie SZW bij alle gemeenten gestart met een onderzoek naar de beveiliging van SUWInet. Dit betekent dat gemeenten met hoge urgentie door moeten pakken en de beveiliging van SUWInet op orde moeten brengen om zo het zogenaamde escalatieprotocol te ontspringen. Hoe? VNG geeft tips over een goede voorbereiding op het Inspectieonderzoek Suwinet. 

 

Benieuwd naar de resultaten van het onderzoek? Bekijk hier het hele onderzoeksrapport.

Klijnsma: "Over de privacy van burgers moet goed worden gewaakt"